verotuspäätös

Verotuspäätös on jokaista verovelvollista koskeva päätös, josta ilmenee tärkeät verotuspäätökset, kuten mahdollisen veronpalautuksen tai jäännösveron tiedot. Verotuspäätös on päätös, jo

Verohallinto lähettää jokaiselle esitäytetyn veroilmoituksen, jonka mukana on myös verotuspäätös. Verovelvollisen tulee tehdä tarvittavat korjaukset, mikäli veroilmoituksessa on korjattavaa. Mikäli korjattavaa ei ole, vaan tiedot pitävät paikkaansa, mukana tullut verotuspäätös on lopullinen.

Osa asiakkaista saa Verohallinnolta alustavan verotuslaskelman, jolloin verotuspäätöstä ei toimiteta sen mukana. Tällaisessa tapauksessa henkilö saa verotuspäätöksen vasta sitten, kun tiedot on kokonaisuudessaan käsitelty. Verotuspäätös toimitetaan kuitenkin aina lokakuun loppuun mennessä.

Verotuspäätös sisältää nämä tiedot

Verotuspäätös sisältää kaikki verovelvollista koskevat päätökset ja loppulaskelmat. Päätöksestä voi tarkistaa esimerkiksi, onko henkilö saamassa veronpalautusta vai joutuuko hän maksamaan mätkyjä. Mikäli tulossa on veronpalautusta, päätöksestä ilmenee summa ja maksupäivä. Jos kyseessä on jäännösvero, on päätöksessä ilmoitettu eräpäivät ja summa.

Verotuspäätöksestä ilmenee, mikä taho on maksanut henkilön palkan ja kuinka paljon. Päätöksestä ilmenee myös esimerkiksi mistä lainasta asuntovelan korkovähennys on laskettu. Näitä tietoja saatetaan tarvita esimerkiksi vuokra-asuntoa hakiessa. Päätöksestä voi myös tarkistaa muut mahdolliset vähennykset tai verohelpotukset.

Verotuspäätöksestä voi tarkistaa myös oman henkilökohtaisen verotuksen päättymispäivän.

Tarkista tiedot OmaVerosta

Kaikki omaan verotukseen liittyvät asiat voi tarkistaa OmaVerosta. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, jonka jälkeen kaikki verotustiedot ovat selattavissa. Verotuspäätös tulee näkyville OmaVeroon heti, kun päätös on valmis.

OmaVerossa on mahdollista tarkistaa ja korjata oma esitäytetty veroilmoitus. Henkilö näkee laskelmansa palvelun kautta ja pystyy täyttämään tarvittavat tiedot helpon lomakkeen avulla. Verkkosivuilla on myös kattavat ohjeet, jotka auttavat tarvittaessa kenttien täyttämisessä.

Jos henkilö on saanut tuloja, joita ei kuitenkaan ole ilmoitettu veroilmoitukseen, tällaiset tulot voi vielä lisätä esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun henkilöllä on ollut käytössään nettikasino, jonka voitot eivät ole verovapaita tai jos henkilö on saanut muuta tuloa. Esimerkiksi sosiaalisen median kautta saadut tulot tulee ilmoittaa veroilmoitukseen. Jokainen verovelvollinen on velvoitettu ilmoittamaan tulonsa rehellisesti Verohallinnolle.

Palvelusta voi tarkistaa milloin tahansa oman jäännösveron määrän sekä maksutiedot. Maksaminen onnistuu suoraan verkkopalvelun kautta. Palvelusta myös näkee kaikki maksetut verot sekä mahdollisesti myöhässä olevat maksut.

Verotuspäätöksen merkitys

Verotuspäätös on tärkeä dokumentti siinä mielessä, että henkilö näkee siitä itse tarkan kuvan omasta verotilanteesta. Lisäksi siitä ilmenee, kuinka paljon ja mihin mennessä veroja täytyy mahdollisesti maksaa. Verovelvollinen saa veropäätöksestään tärkeää tietoa myös tulevaa ajatellen, sillä sen perusteella voidaan päätellä myös tulevia maksuja.

Päätös on tärkeä myös veroviranomaisille, sillä sen avulla voidaan todentaa verovelvollisen verotilanne. Näin voidaan myös laskea ja valvoa, että verovelvollisuuden täyttäminen toteutuu.

Verotuspäätös lasketaan aina yksilöllisesti jokaisen henkilön tapauksen mukaan, jolloin se perustuu tarkasti henkilön omaan taloustilanteeseen.

Päätöksestä valittaminen ja oikaisuvaatimus

Jos verovelvollinen huomaa, että päätöksessä on virheitä tai se on laskettu väärin perustein, on hänen mahdollista pyytää oikaisua. Jos tiedoissa on ollut virheitä laskelmien tekohetkellä, tiedot on mahdollista korjata. Valitusoikeus takaa, että verotus on oikeudenmukaista ja tarkkaa jokaiselle henkilölle.

Oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä viiden vuoden sisällä siitä, kun verotus on päättynyt. Verohallinnon verkkosivuilta löytyy ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oma verotuspäätös kannattaa tarkistaa heti sen saatuaan, jotta mahdolliset korjaukset saataisiin tehtyä mahdollisimman pian.

Mikäli sama asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä, ei asiaa voi enää oikaista.

Verotuspäätös jokaisen kansalaisen tiedoksi

Verotuspäätös, on päätös, joka koskee jokaista verovelvollista. Verovelvollisella taas tarkoitetaan henkilöä, joka maksaa veroa Suomesta ja/tai ulkomailta saatavista tuloista. Verovelvollinen on henkilö, joka asuu Suomessa tai joka oleskelee Suomessa vähintään kuuden kuukauden ajan.

Verotuspäätös on olennainen osa verotuksen hallinnointia. Sen avulla voidaan määrittää selkeästi henkilön verovelvollisuudet yhdellä dokumentilla. Tämä dokumentti kertoo verovelvolliselle kaiken olennaisen verojen maksuun liittyen. Päätös perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin sekä viranomaisten tekemiin tarkastuksiin ja arvioihin.

Verotuspäätös tehdään aina todellisten tietojen mukaan eli mikäli tiedoissa on puutteita, voidaan ne korjata, jolloin henkilö saa lopullisen päätöksen niiden mukaisesti. Kun henkilö pitää itse kirjaa tai omistaa tarpeelliset dokumentit, joiden mukaan tulot voidaan tarkasti ilmoittaa, Verohallinto hoitaa loput laskelmat henkilön puolesta ja verotuspäätös toimitetaan asiakkaalle.

Crypto currency

Kryptoista puhutaan paljon ja varsinkin Bitcoin, Litecoin ja Ethereum ovat monelle tunnetuimpia. Kryptovaluuttojen käyttämiseen liittyy verovelvollisuuksia, joista niiden käyttäjän on syytä olla tietoinen. Verotus tulee huomioida silloin, kun kryptoja vaihdetaan johonkin valuuttaan, kuten tavanomaisiin valuuttoihin tai muihin kryptoihin tai kun niillä ostetaan jotain. Asiaa ei kannatta sivuuttaa, sillä velvollisuus koskee kaikkia kryptojen käyttäjiä, riippumatta siitä, mihin kryptoja käytetään tai kuka niitä käyttää.

Kryptovaluuttaa voidaan nykyään käyttää valuuttana esimerkiksi monenlaisilla verkkosivustoilla. Esimerkiksi jotkut verkkokaupat ja nettikasinot hyväksyvät kryptoja maksuvälineenä. Osalla pelisivustoista on myös mahdollista lunastaa casino bonus kryptoja käyttämällä. Tämä kannattaa vielä tarkistaa itsellä käytössä olevalta kasinolta. Osa pelisivustoista nimittäin myöntävät bonuksia vain tiettyjä maksutapoja käyttäville asiakkailleen.

Kryptojen käyttäminen onnistuu monelta, sillä netissä on saatavilla paljon ohjeita niiden käyttöön liittyen. Erilaisista kryptolompakoista ja niiden perimistä palvelumaksuista on olemassa runsaasti tietopaketteja, joiden avulla kuka tahansa voi päästä alkuun kryptojen kanssa. Kuitenkin verotus saattaa vielä osalle olla tuntematonta aluetta, joten onkin syytä perehtyä asiaan ja olla tietoinen velvollisuuksista, joita kryptojen käyttäjille koituu. Tietämättömyys saattaa koitua vahingoksi, varsinkin, jos verovapauden raja sattuu ylittymään kryptojen kanssa.

Jos olet aikeissa aloittaa kryptosijoittamisen, aiheeseen kannattaa perehtyä esimerkiksi Verohallinnon sivuilla. Kryptovaluuttasijoittajille on olemassa kattavat ohjeet, jotka ohjeistavat erilaisissa tilanteissa.

Krypto realisoituu verotettavaksi käyttöhetkellä

Virtuaalivaluutta mielletään tuloverolaissa tarkoitettavaksi omaisuudeksi eli sitä ei pidetä maksuvälineenä. Verotus realisoituu sillä hetkellä, kun kryptoa käytetään vaihdetaan muuksi valuutaksi, siitä luovutaan tai se vaihdetaan toiseksi kryptoksi. Sillä ei ole merkitystä, siirretäänkö varat henkilön tilille vai jäävätkö ne välittäjälle.

Kryptovaluuttojen kanssa sovelletaan samaa verokantaa kuin pääomatulojenkin verotuksessa. Kryptojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30%. Jos kyseessä on tätä suurempi summa, veroprosentti on 34%.

Kryptovaluutan käyttäjän on syytä pitää krypto-ostoistaan, myynneistään ja vaihdoistaan kirjaa. Näin mahdolliset verovelvollisuudet on myöhemmin helppo todeta ja voiton osuus on helpompi laskea ilmoitushetkellä.

Kryptovaluutta ei siis sinällään aiheuta omistajalleen toimenpiteitä kuin vasta sitten, kun kryptoja käytetään jollain tavalla. Jos kryptovaluuttaa on pitkäaikaisesti kuluttajan kryptolompakossa, ei niihin sovelleta verovelvollisuutta kuin vasta sitten, kun kryptot liikkuvat.

Ilmoita krypto-ostot verottajalle

Otsikon kysymykseen vastataan ehdottomasti kyllä. Kryptovaluutan käyttäjän tulee maksaa kryptoistaan veroa niistä saatavan voiton perusteella. Jos esimerkiksi olet ostanut Bitcoineja tai muuta kryptovaluuttaa 500 eurolla ja myyt ne myöhemmin 2000 eurolla, olet saanut voittoa 1500 euroa. Voittosummasta tulee maksaa 30% veroa. Esimerkissämme veron osuus olisi siis 450 euroa.

Jos kaupankäynnistä koituu kuluja, ne voidaan vähentää verotuksessa. Kuluja voi koitua varsinkin louhijoille, sillä louhinta saattaa kuluttaa reilustikin sähköä. Louhintaan kohdistuneet sähkön kustannukset voi siis ilmoittaa verottajalle. Mikäli louhintaa varten on hankittu laitteistoa, voidaan niistä koituneet kulutkin ilmoittaa joko osittain tai kokonaan. Verohallinnolta saa tarkempaa tietoa kulujen ilmoittamisesta.

Jos olet saanut kryptovaluutta lahjaksi tai perinnöksi, nämäkin kryptotulot tulee ilmoittaa verottajalle. Tällöin sovelletaan perintö- tai lahjaveroa. Verohallinnolta saa aiheesta lisätietoa, mutta perussääntönä voidaan ajatella, että summana ilmoitetaan saatujen kryptojen saantihetkellä oleva hinta. Jos taas myyt myöhemmin nämä lahjaksi saamasi krypto, veroiksi realisoituu kryptojen arvonnousu. Tällaisessa tilanteessa tappioita ei kuitenkaan voida vähentää.

Milloin kryptoista koituneet verot maksetaan?

Kryptovaluutoista saatavien voittojen veroja ei suinkaan makseta heti, vaan ne tulevat maksettavaksi lopullisessa verotuksessa, verokauden jälkeen. Ne voidaan ilmoittaa verotukseen helposti OmaVeron kautta tai perinteiseen tapaan esitäytetyn ilmoituksen paperiversion avulla.

Mikäli kuluttaja on myynyt kryptoja vuoden aikana enintään 1000 eurolla, niistä ei koidu maksettavaa. Kun myytyjen kryptojen määrä ylittää kyseisen summan, verot tulee maksettavaksi. Toisinsanoen, kryptoilla saa hyötyä verovapaasti aina 1000 euroon saakka.

Vaikka veroja ei makseta samantien kryptojen myyntihetkellä, on tosi fiksua varautua summalla jo etukäteen. Varsinkin, jos kyseessä on isompi summa, jonka maksaminen vasta kuukausien päästä saattaisi tuottaa vaikeuksia. Mikäli edellämainittu 1000 euron raja ylittyy ja olet kryptoista verovelvollinen, on vain järkevää siirtää saaduista kryptovoitoista verojen osuus samantien verotilille.

Kryptoista koituneet tappiot voi nykyään vähentää verotuksessa. Näin on voinut toimia jo vuodesta 2019 lähtien.

maksutavat

Suomalaisten maksutapoihin on saatu erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana useita erilaisia vaihtoehtoja. Ennen maksut kuin maksut hoidettiin käteisellä tai kortilla, mutta nykyään näiden rinnalle on tullut paljon erilaisia vaihtoehtoja, joilla maksaminen onnistuu erilaisin metodein. Tällä sivulla esittelemme näitä metodeja.

Asiakkaiden ulottuville on haluttu tuoda mahdollisimman helppokäyttöisiä ja pienen vaivan maksutapoja. Mutta koska eri asiakkailla on omat näkemyksensä siitä, mikä on helppoa, on tarjolla useita erilaisia maksutapoja.

Mobiilimaksaminen yleistyy

Mobiilimaksaminen on yleistynyt viime aikoina merkittävästi. Monet ovat siirtyneet tähän maksutapaan jopa ruokaostoksilla käydessään. Mobiilissa maksaminen tarkoittaa, että maksukorttia ei käytännössä tarvitse olla edes mukana, kun kortti on lisätty mobiilipalveluun.

Apple Pay ja Google Pay ovat suurimmat mobiilimaksamisen tarjoavista palveluista. Asiakas lisää oman maksukorttinsa palveluun, jonka jälkeen omalla puhelimella pystyy maksamaan esimerkiksi kaupan kassalla.

Maksaminen tapahtuu ottamalla puhelimellaan käyttöön NFC-toiminnon. Tämän jälkeen puhelin täytyy vain viedä maksupäätteen lähelle, niin maksu kirjautuu. Ohjeita saa tarvittaessa kassahenkilöltä, mutta yleisesti ottaen tämä maksutapa on helppo.

Mobiilissa käytetään paljon myös MobilePayta. Sen avulla maksaminen tapahtuu puhelinnumeron perusteella. Jos vastaanottajalla on MobilePay, maksu siirtyy hänen tililleen yleensä heti.

Siirto on toinen puhelinnumeron perusteella hoituva maksutapa. Molemmilla osapuolilla täytyy olla Siirto-palvelu aktivoituna, jotta rahansiirto onnistuu. Siirto toimii valittujen pankkien, kuten OP:n ja Nordean pankkitileillä.

Nettilompakot

Nettilompakot eli e-lompakot ovat kirjaimellisesti netissä toimivia lompakoita. Asiakas voi tallettaa sille rahaa ja säilyttää niitä siellä. Lompakossa olevia rahoja voi käyttää kaikkialla, missä ne vain hyväksytään maksutavaksi. Eri nettilompakoiden kulut ja käytännöt vaihtelevat hieman.

Neteller on yksi suosituimmista nettilompakoista. Sitä käytetään paljon ympäri maailman. Sen käyttöönotto on helppoa virallisten verkkosivujen kautta. Kun oma Neteller-lompakko on avattu, on se valmis käyttöön.

Skrill on myös suosittu ja turvallinen nettilompakko. Netellerin tapaan sille voi tallettaa rahaa ja sillä voi maksaa kaikkialla, missä vain Skrill hyväksytään. Skrill tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta tilata itselleen fyysisen prepaid-kortin.

AstroPay on ehkä hieman vähemmän tuttu, mutta siitä huolimatta turvallinen maksutapa, joka on saatavilla myös suomalaisille.

PayPal on maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu maksutapa. Moni muistaa sen ehkä lähinnä Ebay-ostosten maksuista, mutta kyseistä maksutapaa käytetään nykyään entistä laajemmin. PayPal eroaa muista nettilompakoista siinä, että sillä voi maksaa myös silloin, kun PayPal-tili on tyhjä tai siellä ei ole tarpeeksi saldoa. Tällöin PayPal toimii vain maksunvälittäjänä ja varat otetaan siltä pankkitililtä, jonka asiakas on yhdistänyt PayPaliin.

Kaikki edellämainitut nettilompakot tarjoavat mahdollisuuden asentaa omalle laitteelleen mobiilisovelluksen. Sovelluksella on helppo hallinnoida omaa e-lompakkoa, siirtää sille rahaa tai tehdä nostoja. Moni näistä mahdollistaa myös kryptojen ostamisen.

Maksunvälittäjät

Maksunvälittäjät ovat yleistyneet viime aikoina. Niiden ideana on, ettei asiakas tarvitse maksamiseen käyttäjätunnusta, vaan pelkät pankkitunnukset riittävät. Moni on maksanut verkko-ostoksiaan jonkin maksunvälittäjän kautta.

Trustly on ehkä kaikkein tunnetuin maksunvälittäjä. Sitä käytetään yleisesti hyvin monissa verkkokaupoissa. Asiakas vahvistaa maksutapahtuman pankkitunnuksillaan. Maksunsaajana näkyy tässä vaiheessa Trustly AB. Summa siirtyy samantien Trustlyn kautta vastaanottavalle taholle. Rahansiirto on nopea ja näkyy esimerkiksi pelisivuston pelitilillä välittömästi. Rahansiirrot ovat nopeat myös toiseen suuntaan.

Brite ja Zimpler ovat myös suosittuja maksunvälittäjistä. Ne toimivat täysin samoin kuin Trustlykin. Kaikkia näitä kolmea maksunvälittäjää valvovat Ruotsin finanssivalvontaviranomaiset.

Euteller on maksunvälittäjistä kotimainen vaihtoehto. Se toimii samoin kuin edellämainitut eli asiakas tarvitsee maksua varten vain pankkitunnukset. Eutelleria valvoo Suomen Finanssivalvonta.

Jokainen kasino ilman rekisteröitymistä valitsee itselleen maksunvälittäjän, jonka kautta talletukset ja kotiutukset tehdään.

Verkkopankkimaksut

Verkkopankkimaksut ovat edelleen suosittuja, vaikka useita muitakin maksutapoja on saatu mukaan. Kun asiakas maksaa nettiostoksensa verkkopankkimaksulla, se vahvistetaan pankkitunnuksilla.

Verkkopankkimaksu toimii käytännössä lähes samaan tapaan kuin maksunvälittäjillä, mutta maksu menee suoraan vastaanottajalle ilman maksunvälittäjää.

Perinteinen käteinen ja korttimaksut

Nämä eivät tarvinne esittelyjä, sillä käteinen ja korttimaksut ovat kaikkien yleisesti käyttämiä maksutapoja. Kaupassa maksupääte lukee asiakkaan kortin ja maksu lähtee tililtä, joka on liitettynä maksukorttiin.

Käteisen käyttö on vähentynyt huomattavasti ja alkaakin pikkuhiljaa olla tilanne, että suurimmalla osalla kansalaisista harvoin on käteistä lompakossaan. Sen sijaan kortteja on lähes kaikilla.

rahansiirto kasinolle

Nettikasinoilla pelaaminen on maailmanlaajuisesti suosittu ajanvietteen muoto. Kasinoilla pelaaminen vaatii kuitenkin talletuksen tekemistä, sillä uhkapelejä pelataan rahasta. Leikkirahallakin on joillain sivustoilla mahdollista kokeilla pelejä, mutta silloin ei ole mahdollisuutta oikean rahan voittoihin.

Kasinoille voi tehdä rahansiirtoja kunkin sivuston hyväksymien maksutapojen puitteissa. Luotettavien nettikasinoiden hyväksymien maksutapojen joukossa on useimmiten vain yleisesti tunnettuja vaihtoehtoja, mutta toisinaan joukossa voi olla sellaisiakin vaihtoehtoja, joita ei tunneta aivan kaikissa maissa. Tämä johtuu yleensä siitä, että kasinosivusto on saatavilla eri maissa pelaaville pelaajille.

Mutta ovatko rahansiirrot kasinoille turvallisia? Tämä on tärkeä kysymys ja pystyt yleensä itse päättelemään, onko kasinosivustolle tallettaminen turvallissta, kunhan otat huomioon ohjeemme.

Onko kasino luotettava?

Ensin täytyy selvittää, onko nettikasino luotettava. Turvallisuutta voi päätellä kasinon pelilisenssistä. Jos sivustolla on voimassaoleva pelilisenssi, tiedät, onko sivusto valvottu vai ei. Tieto pelilisenssistä löytyy useimmiten kasinosivuston alalaidasta, jossa on yleensä kerrottu tiedot kasinoa hallinnoivasta yhtiöstä sekä voimassaolevasta pelilisenssistä.

Maltan ja Viron pelilisenssit ovat parhaita lisenssejä jo sen vuoksi, että kyseisten maiden peliviranomaiset ovat hyvin tarkkoja valvonnan suhteen. Ne eivät salli sääntöjen rikkomista ja pitävät huolen siitä, että kaikki niiden lisenssillä varustetut nettikasinot ovat turvallisia ja luotettavia.

Lisenssejä on toki olemassa muitakin. Kuitenkaan esimerkiksi Curacaon tai Gibraltarin pelilisenssit eivät takaa asiakkaille verovapaita voitonmaksuja, joka olisi tietysti se paras mahdollinen vaihtoehto. Esimerkiksi Verovapaat.org listaa verovapaat nettikasinot, joilla asiakas voi pitää koko voittosummansa itsellään ilman velvollisuutta maksaa siitä veroja.

Arvosteluita lukemalla saa arvokasta tietoa eri pelisivustojen turvallisuudesta. Netin arvosteluissa otetaan yleensä kantaa sekä sivustojen valikoimiin että turvallisuustekijöihin. Arvostelusivustot antavat yleensä herkästi huonon arvosanan sellaiselle kasinolle, jonka turvallisuutta ei voi kehua tai siitä ei ole varmuutta. Sen sijaan taas luotettavat kasinot saavat yleensä parempia arvosanoja.

Turvalliset maksutavat

Kun kasinolla on pelilisenssi kunnossa, on aika tarkistaa, millaisia maksutapoja sillä hyväksytään. Jos kyseessä on pikakasino, rahansiirrot tehdään jonkin maksunvälittäjän kautta. Näistä Trustly on ehdottomasti tunnetuin, mutta olemassa on muitakin luotettavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Brite, Zimpler ja Euteller ovat kaikki yhtä turvallisia. Niiden käyttöä varten tarvitaan vain pankkitunnukset.

Nettilompakot ovat nettikasinoilla hyvin yleisesti käytettyjä maksutapoja. Moni pitää niiden käytöstä mm. siksi, että niiden käytön yhteydessä kasino ei saa asiakkaan maksutietoja, kuten pankki- tai luottokortin tietoja. Tämä johtuu siitä, että varat talletusta varten otetaan asiakkaan nettilompakosta. Nettilompakkoon talletetaan ensin varoja, jonka jälkeen niitä voidaan käyttää rahansiirtoihin kaikilla niillä sivustoilla, jotka hyväksyvät rahansiirtoja nettilompakoista.

Pankki- ja luottokortit ovat hyvin yleisiä maksutapoja missä vain. Korttitietojen antamisen suhteen kannattaa olla erityisen varovainen ja siitä syystä kannattaa varmistaa, että käytössä on turvallinen nettikasino. Jos kasinolla ei ole pelilisenssiä, ei ole suositeltavaa antaa omia korttitietoja.

Turvallisella kasinolla aina käytössä salausjärjestelmä

Nettikasinoilla panostetaan turvallisuuteen, sillä niille tehdään rahansiirtoja ja asiakas antaa omia henkilökohtaisia tietoja, joiden on syytä pysyä turvassa.

Turvallisilla nettikasinoilla on aina käytössään SSL-salausjärjestelmä. Sen ansiosta asiakkaiden henkilö- tai muut arkaluonteiset tiedot pysyvät aina salattuina. Kasinosivustolle annetut maksu- ja muut tiedot eivät pääse vuotamaan kolmansille osapuolille.

Nettikasinoiden käytössä olevat palomuurit ja muut turvallisuusohjelmat pitävät huolen siitä, että kasinosivustolle ei pystytä tekemään hyökkäyksiä.

Nettikasinoiden asiakkailla on mahdollisuus halutessaan asettaa itselleen rajoituksia tai jos tarpeen, sulkea pelitilinsä pysyvästi tai tilapäisesti. Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden hallita omaa pelitiliä ja peleihin käytettäviä varoja. Nämä työkalut ovat hyödyllisiä etenkin silloin, kun asiakas on huomannut pelaamisen määrän lisääntyneen omasta mielestään liikaa.

Kasinot kannustavat asiakkaitaan pitämään itsekin huolta turvallisuudestaan siltä osin kuin se on mahdollista. Tähän liittyy mm. turvallisen, vahvan salasanan käyttö. Asiakkaita kannustetaan myös vastuullisuuteen.

Kun käytössä on turvallinen nettikasino, joka on peliviranomaisten valvoma, on sille tallettaminen yleisesti ottaen turvallista. Kun käyt läpi kaikki tällä sivulla mainitsemamme asiat, saat hyvän kuvan käyttämäsi nettikasinon turvallisuudesta. On hyvä tietää, että netistä löytyy sekä turvallisia kasinoita että niitä, joiden turvallisuutta ei voi varmistaa. Turvallisilla nettikasinoilla voit tehdä rahansiirrot turvallisesti jollain kasinon hyväksymällä maksutavalla.

Nettilompakot

Nettilompakoiden käyttö maksuvälineenä on lisääntynyt viime aikoina, sillä yhä useampi netissä toimiva palvelu hyväksyy niitä maksutavaksi. Nettilompakosta käytetään myös nimitystä e-lompakko.

Nettilompakko toimii periaatteella, että se on käytännössä digitaalinen lompakko, joka on netissä. Asiakas luo itselleen nettilompakon, jonka jälkeen voi siirtää lompakkoon rahaa. Saldoa voi käyttää maksuihin kaikilla niillä nettisivuilla, joilla kyseinen nettilompakko hyväksytään.

Nettilompakoita voi käyttää maksutapana eri nettisivuilla ja nettipalveluissa, mutta rahaa voi siirtää myös nettilompakosta toiseen. Niinpä voit siirtää rahaa esimerkiksi ystävällesi, mikäli hänelläkin on käytössään sama nettilompakko. Rahansiirrot saman palveluntarjoajan sisällä ovat myöskin usein joko ilmaisia tai edullisia, vaikka rahansiirroista perittäisiin muuten palvelumaksuja.

Yleisesti hyvin hyväksyttyjä

Nettilompakot ovat yleisesti hyväksyttyjä hyvin laajalti. Voitkin nähdä hyvin monien nettisivujen hyväksyttyjen maksutapojen listoilla varsinkin Netellerin tai Skrillin logot. Moni muu maksutapa ei ole näin laajassa käytössä Tästä syystä on kätevää, jos sinulta löytyy nettilompakko.

Koska nettilompakoita hyväksytään niin laajalti eri nettisivuilla, tarkoittaa tämä, ettei tarvetta muiden maksutapojen käyttöön välttämättä tule ollenkaan. Kun käytät sivustoja, jotka hyväksyvät käytössäsi olevan nettilompakon, voit maksaa sillä eikä sinun tarvitse tutustua muiden maksutapojen käytettävyyteen tai turvallisuuteen.

Nettilompakot ovat yleensä hyväksyttyjä maailmanlaajuisesti. Niinpä eri palveluissa maksemiseen harvoin tarvitsee luoda useampaa eri nettilompakkoa, vaan yksi riittää. Niiden käyttö on nimittäin levinnyt sen verran laajalle, että voit mahdollisesti maksaa myös taholle, joka sijaitsee missä päin maailmaa tahansa.

Nettilompakoita käytetään paljon erityyppisillä verkkosivustoilla. Niitä hyväksyvät esimerkiksi erilaiset verkkokaupat sekä kasinot netissä. Varsinkin kasinoilla näkee todella usein eri nettilompakoiden logoja hyväksyttyjen maksutapojen listoilla. Nettilompakkoa voi käyttää sekä talletuksiin että kotiutuksiin eli rahansiirrot toimivat molempiin suuntiin.

Turvallisuus

Kun käytössäsi on nettilompakko, sivusto, jolle maksuja teet, ei tarvitse syöttää oman maksukortin tietoja. Tämä on tietysti aina turvallisempi vaihtoehto. Omien henkilökohtaisten tietojen antaminen useille sivustoille on aina riskialttiimpaa kuin se, että maksat nettilompakolla.

Nettilompakot ovat yleensä myös turvallisia. Esimerkiksi Neteller on Paysafe Groupin alaisena toimiva nettilompakko, jota valvovat UK:n finanssivalvontaviranomaiset (FCA). Neteller myös tarjoaa asiakkailleen rahanpalautustakuun silloin, kun käyttäjän lompakosta tehdään luvattomia siirtoja. Lisäksi käytössä on SSL-salausjärjestelmä, joka takaa, että palvelun käyttäjän henkilökohtaiset tiedot pysyvät aina salattuina eivätkä pääse vuotamaan kolmansille osapuolille.

Etuja käyttäjille

Jotkut nettilompakot saattavat tarjota asiakkailleen kanta-asiakasohjelmia. Näissä palvelun käyttäjä ansaitsee itselleen pisteitä palvelun käytöstä. Ehdot riippuvat täysin valitusta nettilompakosta, mutta pisteitä annetaan tyypillisesti nettilompakkoon tehdyistä talletuksista sekä ostotapahtumista, joissa on käytetty nettilompakkoa.

Nettilompakkoa käyttämällä voi siis samalla ansaita itselleen etuja, joita ei voi saada muilla maksutavoilla. Kerätyt pisteet voidaan vaihtaa kanta-asiakaohjelman ehtojen mukaisesti esimerkiksi rahaan tai lahjakortteihin. Kukin nettilompakko ilmoittaa sivuillaan mahdollisesta kanta-asiakasohjelmasta. Voit siis tutustua niihin etukäteen, mikäli olet aiheesta kiinnostunut.

Mahdollisuus maksukorttiin

Vaikka nettilompakkoa käytetään nimensä mukaisesti netissä, moni nettilompakko tarjoaa mahdolisuutta maksukortin hankkimiseen. Kortin voi tilata nettilompakon asiakas ja tyypillisesti kortti on maksullinen.

Osa nettilompakoiden fyysisistä maksukorteista käyvät maksuvälineinä suomalaisissa kaupoissa ja liikkeissä, mutta asia kannattaa tarkistaa nettilompakon verkkosivuilta jo ennen kortin tilaamista. Osaan korteista saattaa nimittäin liittyä rajoituksia eri maissa maksamiseen. Nettilompakot myös harvoin ovat kotimaisia, jolloin ehdot on tärkeä tarkistaa.

Maksukortin mahdollisuus on kuitenkin hyvä asia ja sen myötä asiakkaalla on useampi tapa käyttää nettilompakkonsa saldoa.

Ei tarvetta fyysiselle rahalle

Kun rahat ovat käytännössä netissä, ei tarvetta fyysiselle rahalle ole. Tämän voi ajatella olevan ympäristöystävällinen teko ja vahvistaa ajatusta, että fyysisen rahan käyttöä ollaan vähentämässä merkittävästi maailmanlaajuisesti.

Kun asiakkaan rahat eivät ole fyysisessä muodossa, ei myöskään tule tarvetta pankissa käymiseen, vaan kaikki asiointi hoituu helposti netissä. Siirrät rahaa verkkopankistasi nettilompakkoon, jolla voit maksaa kaikissa niissä palveluissa, jotka hyväksyvät käytössäsi olevan nettilompakon.

Toki kannattaa valita sellainen e-lompakko, joka on yleisesti tunnettu. Kuten jo mainitsimme, tunnetuimpia ovat ainakin Neteller ja Skril. Myös PayPal on maksutapa, jota voi käyttää nettilompakkona, vaikka se toimii käytännössä myös maksunvälittäjänä. Kun suosit nettilompakkoa, saldosi on siellä aina käytettävissä, kun sinun täytyy maksaa netissä. Tarkistathan vielä, että käyttämäsi verkkosivusto hyväksyy maksutavaksi nettilompakon.

Rahan talletus

Rahaa voi käydä tallettamassa omalle pankkitilille tietyistä palvelupisteistä. Se, mikä palvelupiste on oikea, riippuu siitä, mikä pankki on käytössä. Jos sinulla on käteistä ja haluat siirtää ne tilillesi, tämän pitäisi onnistua millä tahansa pankilla.

Rahaa voi tallettaa nykyään myös netin kautta. Tällä sivulla kerromme enemmän, mitä tällä tarkoitamme ja missä rahan talletus onnistuu netissä. Nykyään voi todeta raha-asioiden hoitamisen siirtyneen pitkälti nettiin, vaikkakaan fyysistä käteistä ei tietenkään pysty tallettamaan esimerkiksi kotoa käsin.

Alta voit lukea rahan tallettamisesta omalle pankkitilille ja netin kautta tehtävistä talletuksista. Nämä kaksi eroavat toisistaan mm. sillä, että toisessa tarvitset fyysistä rahaa ja toisessa et. Rahan käyttöön, hallintaan ja maksutapahtumien tarkasteluun on nykyään olemassa hyvin paljon eri keinoja ja kanavia ja nämä tapahtuvat nykyään pitkälti netin kautta. Toki perinteisiä palvelupisteitä on edelleen ja niiden kautta pääsee asioimaan oikean asiakaspalvelijan kanssa. Tämä on yksi eroavaisuuksista netissä ja palvelupisteissä asioimisen välillä.

Rahan talletus omalle pankkitilille

Kun haluat tallettaa käteistä pankkitilillesi, tulee ensimmäiseksi löytää sopiva palvelupiste. Tämä riippuu pankista, johon haluat rahaa tallettaa. Jos tili on esimerkiksi S-pankissa, tallettaminen onnistuu S-pankin omissa asiakaspalvelupisteissä.

Käteisen tallettaminen pankkitilille menee käytännössä niin, että käyt käteisen rahan kanssa palvelupisteessä ja asiakaspalvelija hoitaa rahansiirron tilillesi. Samalla tavalla onnistuu myös esimerkiksi huomattavan suurien summien nosto. Rahansiirtoihin asiakaspalvelupisteillä tarvitset yleensä aina jonkin henkilöllisyystodistuksen, kuten passin, ajokortin tai henkilökortin. Kannattaa tarkistaa omalta pankiltasi, käykö ajokortti henkilöllisyystodistukseksi kaikissa tapauksissa. Sen käyttö voi nimittäin olla rajattua talletusten yhteydessä tapahtuvan henkilöllisyyden todistamisen suhteen.

Talletusautomaatin käyttö on nopea ja kätevä tapa tallettaa rahaa pankkitilillesi. Löydät netin kautta tiedot kaikista lähellä olevista talletusautomaateista. Talletus tapahtuu helposti muutamalla vaiheella. Laita ensin sirullinen pankkikorttisi talletusautomaattiin. Anna laitteelle tunnuslukusi ja valitse talletus. Laita tämän jälkeen käteiset rahasi automaattiin, niille kuuluviin lokeroihin. Huomioithan, että seteleiden joukossa ei saa olla kolikoita ja toisinpäin. Kun olet valmis, saat vielä kuitin talletuksesta. Talletettu summa näkyy pankkitililläsi heti eli rahat ovat heti käytettävissäsi tililtäsi.

Mitä talletustapaa käytätkään, talletusten pitäisi näkyä tililläsi samantien. Jos näin ei ole, ota yhteys pankkiisi. Kuitenkin talletukset sujuvat yleensä ongelmitta eikä viiveitä yleensä ilmene.

Rahan talletus netissä

Voit tallettaa rahaa netissä esimerkiksi omaan nettilompakkoosi. Kun nettilompakossa on saldoa, voi sitä käyttää nettiostoksiin, aivan kuin käyttäisit tavallista lompakkoa. Siirrettävä summa vähennetään nettilompakon saldosta.

Nettilompakot ovat laajalti käytössä esimerkiksi nettikasinoilla. Toki pelisivustoille toi tallettaa myös muitakin maksutapoja käyttäen. Esimerkiksi ruotsalaista maksunvälittäjää Trustlya tukevat kasinot tarjoavat hyvin nopeat maksut asiakkaan pankkitililtä Trustlyn kautta kasinolle.

Nettilompakolla tallettaessasi saat kasinosivustolla hyvät ohjeet etenemiseen. Kun talletus on suoritettu, varat näkyvät pelitilillä yleensä heti. Myös kotiutukset ovat yleensä aina mahdollisia nettilompakon kautta.

Netin kautta voi nykyään hoitaa yhä enemmän ja enemmän rahaan liittyviä asioita. Myös kryptovaluutat ovat yleistymisensä myötä tuoneet oman osansa ja yhä useammalla suomalaisellakin on käytössään kryptovaluutta. Omaan kryptolompakkoon voi tallettaa euroja, joilla voi ostaa itselleen kryptoja vallitsevan kurssin mukaisesti.

Valitse turvallinen maksutapa

Pelipuhelin

Oli rahaan liittyvä asiasi sitten mikä tahansa – talletus, nosto tai maksu – on erittäin kannattavaa valita aina tunnettu ja turvallinen maksutapa. Varsinkin silloin, kun siirrettävä summa on suuri, ei kannata lähteä valitsemaan maksutapaa, josta et ole kuullutkaan etkä löydä siitä myöskään tietoa. Kaikki turvalliset maksutavat kertovat avoimesti virallisilla nettisivuillaan itsestään. Löydät siis tietoa maksutavan pääkonttorin osoitteesta, sitä valvovasta tahosta jne.

On olemassa yleisesti hyvin tunnettuja maksutapoja, kuten Visa, Mastercard, Neteller, PayPal, Skrill jne. Näitä käytetään paljon niin netti- kuin muissakin maksuissa. Jos nettiostokset pyydetään hoitamaan arveluttavan maksutavan kautta, kannattaa asia ottaa harkintaan.

Rahan talletus omalle pankkitilille on yleensä erittäin turvallista, kun asia hoidetaan asianmukaisessa palvelupisteessä. Kun siis käyt suoraan omassa pankissasi tai sen asiakaspalvelupisteessä, rahat siirtyvät turvallisesti tilillesi. Tunnettujen pankkien kanssa asiointi on yleensä aina turvallista. Niissä kuitenkin aina asioidaan pankin oman asiakaspalvelijan kanssa. Asioiminen on turvallista molempien osapuolten kannalta ja henkilöllisyyskin todennetaan jokaisella asiointikerralla.

Osakevalinnat

Sijoittajille vuosi 2023 lupaa monia mahdollisuuksia. Monet eri tekijät vaikuttavat osakkeiden suoritukseen, mukaan lukien yleiset taloudelliset olosuhteet, yrityksen erityiset suorituskykytekijät ja toimialan trendit. Tässä artikkelissa tarkastelemme lupaavia osakkeita vuodelle 2023, mukaan lukien suomalaisen Technotreen ja amerikkalaisen Teslan osakkeet.

Sijoitusstrategian merkitys

Olipa kyseessä sitten Technotree, Tesla tai mikä tahansa muu osake, hyvän sijoitusstrategian luominen on ensiarvoisen tärkeää. Käytäntö osoittaa, että yksittäinen osake ei ole avain menestykseen, vaan pikemminkin hyvin hajautettu salkku ja pitkän aikavälin sijoitussuunnitelma.

Technotree: suomalainen tietotekniikan innovaattori

Technotree on esimerkki lupaavasta osakkeesta, jolla on potentiaalia vuodelle 2023. Technotree on suomalainen IT-alan yritys, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja viestintäpalveluiden tarjoajille ympäri maailmaa. Yhtiö on kasvanut jatkuvasti ja sen taloudelliset luvut ovat olleet vakuuttavia, mikä tekee siitä houkuttelevan osakkeen sijoittajille.

Tesla: sähköautojen ja uusiutuvan energian edelläkävijä

Toinen osake, jota kannattaa tarkastella, on Tesla. Vaikka Tesla on ollut otsikoissa usein sen perustajan Elon Muskin vuoksi, yhtiön osake on ollut vahva sijoitus monille. Teslan sähköautojen ja uusiutuvan energian innovaatiot ovat mullistaneet alojaan, ja niillä on valtava potentiaali kasvaa entisestään seuraavien vuosien aikana.

Vertailu: Technotree ja Tesla

Technotree ja Tesla edustavat kahta hyvin erilaista sektoria – informaatioteknologiaa ja auto-/energiateollisuutta. Molemmilla on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus aloillaan.

Technotree on pysynyt melko vakaana vuonna 2023, osoittaen kannattavuutta ja kasvua. Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ovat sen kokemus IT-alalla, vahva kansainvälinen läsnäolo sekä kyky tarjota ratkaisuja, jotka auttavat telekommunikaatioalan yrityksiä parantamaan tehokkuuttaan ja asiakaskokemustaan.

Tesla on puolestaan yksi maailman tunnetuimmista sähköautonvalmistajista, ja se on innovoinut useita muitakin teknologioita, kuten energianvarastointijärjestelmiä. Teslan osakkeen arvo on ollut volatiilinen, mutta yhtiön pitkän aikavälin näkymät vaikuttavat lupaavilta johtuen sen edelläkävijän asemasta sähköautojen ja uusiutuvan energian aloilla.

Osakeanalyysin merkitys

Vaikka tarkastelisimme yrityksen toimintaa ja sen suorituskykyä, on myös tärkeää tehdä osakeanalyysiä ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Osakeanalyysin avulla voit arvioida yrityksen taloudellista terveyttä, mukaan lukien sen tulot, liikevaihto, kannattavuus ja velkaantumisaste.

Sijoittajien kannattaa myös tarkastella yrityksen johtoa ja sen kykyä navigoida haasteissa ja mahdollisuuksissa. Esimerkiksi Elon Musk on ollut merkittävä tekijä Teslan menestyksessä, ja samoin Technotreen johto on osoittanut kykynsä luotsata yritystä kilpaillulla IT-alalla.

Riskienhallinta

Kaikki sijoitukset sisältävät riskin. Siksi on tärkeää, että sijoittajat ymmärtävät ja hallitsevat riskejä parhaansa mukaan. Hajauttaminen on yksi tärkeimmistä tavoista hallita riskiä, eli sijoittaminen useisiin eri osakkeisiin, aloihin ja jopa maantieteellisiin alueisiin. On myös hyvä seurata markkinoiden ja yksittäisten osakkeiden kehitystä säännöllisesti.

Päätelmä

Osakkeiden valintaan liittyy monia tekijöitä, ja sijoittajan on oltava valmis tekemään laaja tutkimus ennen päätöksentekoa. Yritysten kuten Technotreen ja Teslan osakkeet ovat lupaavia, mutta niiden suorituskyky riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien yrityksen johto, markkinatilanne ja yleiset taloudelliset olosuhteet.

Sijoittajien tulee muistaa, että vaikka osakevalinnat ovat tärkeä osa sijoitusprosessia, yhtä tärkeää on muodostaa kokonaisvaltainen sijoitusstrategia, joka sisältää riskienhallinnan ja sijoitusten hajauttamisen. Kuten Technotree ja Tesla ovat osoittaneet, hyvin johdetut ja innovatiiviset yritykset voivat tarjota merkittävää tuottopotentiaalia sijoittajille, mutta ne tulee aina asettaa laajempaan sijoitusstrategian kontekstiin.

Sijoitusgurujen suositukset ja osakevalinnat

On aina hyvä idea kuunnella asiantuntijoita, jotka seuraavat markkinoita tiiviisti. Sijoitusgurut, kuten Warren Buffett tai Ray Dalio, voivat antaa arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan markkinat ovat menossa. Mutta muista, että lopullinen päätös on aina sinun – sinun tulee arvioida riskit ja mahdollisuudet omien taloudellisten tavoitteidesi ja riskinsietokykysi perusteella.

Sijoitusinstrumenttien monipuolistaminen

Vaikka osakkeet ovat tärkeä osa monen sijoittajan salkkua, on tärkeää muistaa, että sijoitusinstrumenttien monipuolistaminen voi auttaa hajauttamaan riskejä. Joukkovelkakirjat, kiinteistöt, indeksirahastot ja jopa kryptovaluutat voivat kaikki olla osa hajautettua sijoitussalkkua.

Uudet tamperelaiset

Uudet tamperelaiset ovat kasvava, monimuotoinen joukko, joka on tullut mukaan muokkaamaan Tampereen kaupunkikulttuuria, taloutta ja sosiaalista ilmapiiriä. Tämä artikkeli käsittelee uusia tamperelaisia, heidän rooliaan kaupungissa ja kuinka heidän vaikutuksensa näkyy niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Uudet tamperelaiset ovat muuttaneet Tampereelle monista eri syistä. Monet ovat tulleet opiskelemaan Tampereen yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai muihin oppilaitoksiin, kun taas toiset ovat hakeutuneet kaupungin kasvavaan työmarkkinoille. Tampereen vetovoima perustuu paitsi laadukkaaseen koulutukseen ja työllistymismahdollisuuksiin myös sen vilkkaaseen kulttuurielämään, kauniiseen luontoon ja toimivaan infrastruktuuriin.

Tampereen kaupungin tilastojen mukaan uudet tamperelaiset ovat monipuolinen joukko, joka koostuu eri ikäisistä, sukupuolisista ja kulttuurisista taustoista. Tämä monimuotoisuus on rikastuttanut kaupungin kulttuuria ja avartanut asukkaiden maailmankuvaa. Monikulttuurisuus on nähtävissä niin arkielämässä, tapahtumissa kuin kaupungin kulttuuritarjonnassa, johon kuuluvat esimerkiksi erilaiset kielikurssit, etniset ravintolat ja kansainväliset juhlat.

Katso täältä myös, mitä Tampereella voi tehdä.

Tulevaisuus

Uudet tamperelaiset tuovat mukanaan uusia ideoita, osaamista ja kansainvälisiä verkostoja. Tämä on tärkeää paitsi kaupungin taloudelle myös sen tulevaisuuden näkymille. Monet uudet tamperelaiset ovat aktiivisia yrittäjiä, jotka perustavat yrityksiä ja hakevat innovatiivisia ratkaisuja nykyisiin haasteisiin. Lisäksi heidän osaamisensa ja kokemuksensa auttavat paikallisia yrityksiä laajentumaan kansainvälisille markkinoille.

Uudet tamperelaiset ovat myös mukana muokkaamassa kaupungin sosiaalista ilmapiiriä. He ovat aktiivisia vapaaehtoistoiminnassa, mukana järjestöissä ja toimivat erilaisissa yhteisöissä. Heidän panoksensa näkyy myös naapurustoissa, joissa erilaiset kulttuurit kohtaavat ja vuorovaikutus eri taustaisista ihmisistä rikastuttaa yhteisöllisyyttä. Lisäksi he tuovat uudenlaista osaamista ja näkemyksiä paikallispolitiikkaan, mikä auttaa Tampereen kaupunkia kehittymään entistä paremmin erilaisten asukkaiden tarpeita palvelevaksi.

Tampereen kaupunki on tunnistanut uusien tamperelaisten potentiaalin ja pyrkii aktiivisesti tukemaan heidän kotoutumistaan ja osallisuuttaan. Kaupungin kotouttamisohjelma tarjoaa monenlaisia palveluja, kuten suomen kielen opetusta, työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi kaupungin eri hallintokunnat tekevät yhteistyötä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, jotta uudet tamperelaiset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen ja heidän äänensä tulee kuulluksi.

Tampereen monikulttuurisuusstrategiassa painotetaan avoimuutta, vuorovaikutusta ja kulttuurien välistä oppimista. Tämä on tärkeää, jotta uudet tamperelaiset kokevat itsensä tervetulleiksi ja voivat osallistua aktiivisesti kaupungin elämään. Tampereen kaupunki pyrkii myös edistämään monimuotoisuuden tunnustamista ja arvostamista työpaikoilla, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Uusien tamperelaisten integroiminen kaupunkikulttuuriin ei ole aina helppoa. He kohtaavat monia haasteita, kuten kielimuureja, kulttuurieroja ja työllistymisvaikeuksia. Siksi on tärkeää, että tamperelaiset ja uudet tulijat tekevät yhteistyötä ja pyrkivät ymmärtämään toistensa taustoja ja tarpeita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhteisissä tapahtumissa, harrastustoiminnassa tai paikallisessa politiikassa.

Uudet tamperelaiset ovat tärkeä osa kaupungin tulevaisuutta. Heidän monimuotoisuutensa, osaamisensa ja kansainväliset verkostonsa rikastuttavat kaupungin elämää ja tuovat uutta energiaa sen kehittämiseen. Tampereella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämisessä sekä tarjota esimerkki muille kaupungeille siitä, kuinka monimuotoisuutta voidaan hyödyntää kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että uudet tamperelaiset ovat monipuolinen ja arvokas osa Tampereen kaupunkia. Heidän saapumisensa on tuonut mukanaan uusia ideoita, osaamista ja yhteyksiä, jotka hyödyttävät paitsi heitä itseään, myös muita tamperelaisia. Monimuotoisuus ja kansainvälisyys näkyvät yhä enemmän kaupungin kulttuurielämässä, työmarkkinoilla ja yhteisöissä.

Jotta Tampere voi täysin hyödyntää uusien tamperelaisten potentiaalin, on tärkeää investoida heidän kotoutumiseensa ja osallisuuteensa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kielikoulutuksen, työllistymistä tukevien palvelujen ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tarjoamista. Samalla on kuitenkin tärkeää edistää myös paikallisten asukkaiden ja uusien tulijoiden välistä vuorovaikutusta, jotta yhteisymmärrystä ja yhteistyötä voidaan parantaa.

Tulevaisuudessa Tampereen haasteena on löytää tasapaino kasvun ja kestävän kehityksen välillä. Uudet tamperelaiset voivat olla ratkaisevassa roolissa tämän tasapainon saavuttamisessa, sillä heidän monipuolinen osaamisensa ja kokemuksensa voi auttaa löytämään innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen, työelämän muutosten ja kaupunkirakenteen kehittämisen haasteisiin.

Lopuksi on tärkeää korostaa, että uudet tamperelaiset eivät ole vain passiivisia vastaanottajia, vaan aktiivisia toimijoita, jotka voivat vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen. Heidän panoksensa on arvokasta ja tarpeellista, jotta Tampere voi jatkaa kehittymistään dynaamisena, monimuotoisena ja kansainvälisenä kaupunkina.

iPad Air 2022
Kuvalähde: Apple.com

Budjettisi ja käyttötarpeesi määrittää, millainen iPad on sinulle kaikkein sopivin. Mikäli tarvitset tehokkaan laitteen työskentelyyn tai pelaamiseen, sinulle sopivin silloin vaihtoehto voisi olla iPad Pro. Mutta jos kaipaat pienikokoisempaa vaihtoehtoa, iPad Air 2022 on nappivalinta. Viidennen sukupolven iPad Airissa on M1-järjestelmäpiiri, joten erinomainen suorituskyky on taattu.

Tekniset tiedot:

 • Paino: 461 g
 • Mitat: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm
 • Käyttöjärjestelmä: iPadOS 15
 • Näytön koko: 10,9 tuumaa
 • Resoluutio: 1 640 x 2 360
 • Järjestelmäpiiri: Apple M1
 • Tallennustila: 64 Gt / 256 Gt
 • microSD-paikka: Ei
 • Akku: Jopa 10 tuntia
 • Takakamera: 12 MP
 • Etukamera: 12 MP

Plussat:

 • Upea muotoilu
 • Erinomainen suorituskyky

Miinukset:

 • Tallennustila rajallinen 
 • Akunkesto keskinkertainen 

Näyttö

Uusi iPad Air 2022 on loistava ja kevyt. 10,9-tuumainen näyttö sopii erinomaisesti niin viestittelyyn, leffakäyttöön kuin sovellusten selaamiseenkin. iPadin Retina-näyttö on kirkas ja värikäs, ja siinä on yli 3,5 miljoonaa pikseliä, jotka häikäisevät käyttäjänsä upeilla kuvilla, videoilla ja sovelluksilla. Tästä näytöstä näkyvät helposti vaikka nettikasinot suomen kielellä

Näyttö kattaa koko etupuolen ja se ulottuu kotipainikkeen yli tarjoten suuremman katselualueen. True Tone -teknologia säätää värejä ja kirkkautta ympäröivän valon mukaan ja tekee kuvista luonnollisempia. Sormenjälkiä hylkivän pinnoitteen ansiosta katselu on selkeää vaikka iPad Air -laitetta käytettäisiin pidempäänkin.

Kamerat

12 megapikselin ultraleveä etukamera tekee käyttäjästään videoneuvottelujen tähden. 12 megapikselin takakameralla voi ottaa hämmästyttävän yksityiskohtaiset, eläväiset ja värikkäät kuvat. Kamerassa on takapuolelta valaistu anturi, jossa on viisielementtinen objektiivi, kuvanvakautus, automaattinen tarkennus sekä vartalon ja kasvojen tunnistus. 

Ultraleveä 12 megapikselin etukamera, jossa on keskitaso, panoroi automaattisesti ja pitää käyttäjän näkyvissä myös hänen liikkuessaan. Kun muut liittyvät mukaan, kamera havaitsee myös heidät ja loitontaa sujuvasti sisällyttääkseen heidät keskusteluun. 

iPad Airin takana olevan 12 megapikselin laajakulmakameran avulla käyttäjät voivat ottaa teräviä valokuvia ja 4K-videota, skannata asiakirjoja ja nauttia uskomattomista AR-kokemuksista. Tämä on täydellinen ratkaisu valokuvien ja videoiden kaappaamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen, joten iPad Air 2022 on uskomattoman monipuolinen ja erittäin kannettava mobiilistudio.

Vallankumouksellinen järjestelmäpiiri

iPad Air käyttää voimanlähteenä räätälöityä Apple M1 -piiriä, jonka avulla voidaan vapauttaa käyttäjänsä luova potentiaali. 12 MP ultraleveä etukamera Center Stage -ominaisuudella ja automaattisella panoroinnilla pitää sinut toiminnan keskiössä. Voit luoda hämmästyttäviä taideteoksia, pelata mukaansatempaavia pelejä ja hyödyntää koneoppimisen kehittyneitä ominaisuuksia käyttämällä M1-piirin koko potentiaalia.

Huikea Apple Pencil

Apple Pencil -kynän avulla voidaan helposti tehdä muistiinpanoja, kommentoida esitelmiin, suunnitella luonnoksia, korjata läksyjä tai kuvittaa käyttäjän omaa digitaalista kirjaa. Näyttö tunnistaa kallistuksen ja paineen mahdollistaen erittäin tarkkojen piirrosten ja luonnosten tekemisen. Langattoman latauksen ja pariliitoksen ansiosta Apple Pencil tarjoaa täydellisen tarkkuuden ja huomaamattoman viiveen, mikä tekee kirjoittamisesta yhtä helppoa ja luonnollista kuin kynän ja paperin käyttäminen.

iPad Air 2022 ja ympäristö

iPad Airissa on 100 % kierrätetty alumiinikotelo, 100 % kierrätettyä tinaa päälogiikkalevyn juotteessa ja 100 % kierrätettyjä harvinaisia maametallielementtejä kotelossa ja äänimagneeteissa. Kaikki iPad-mallit täyttävät Applen korkeat energiatehokkuusvaatimukset, niissä ei ole haitallisia aineita ja ne käyttävät pakkauksissaan puukuitua, joka on peräisin kierrätetyistä lähteistä tai vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Nykyään Apple on hiilineutraali, ja vuoteen 2030 mennessä se suunnittelee olevansa ilmastovaikutukseltaan nollassa koko liiketoimintansa osalta, tähän sisältyy myös tuotannon toimitusketjut ja kaikki tuotteiden elinkaaret. Tämä tarkoittaa, että jokainen myyty Apple-laite, niin pelipuhelimet kuin iPaditkin, on komponenttien valmistuksesta, kokoonpanosta, kuljetuksesta, asiakaskäytöstä, latauksesta aina kierrätykseen ja materiaalien talteenottoon asti on 100 % hiilineutraali.

iPadOS15

Uusi iPadOS15 lisää entistä enemmän toimintoja päivittäiseen rutiiniin. Quick Note -toiminnon avulla voit tehdä muistiinpanoja erittäin helposti, kun taas Live Text -toiminto mahdollistaa reittiohjeiden etsimisen, puheluiden soittamisen ja sähköpostien kirjoittamisen valitsemalla korostetun tekstin kuvasta.

iPadOS 15 tarjoaa kokemuksen, joka on suunniteltu hyödyntämään iPadin ainutlaatuisia ominaisuuksia. SharePlay on vieläkin intuitiivisempaa, mikä tekee ominaisuuksista, kuten Split View ja Slide Over, helpommin löydettävissä, helpompia käyttää ja tehokkaampia.

SharePlay antaa ystäville ja perheenjäsenille mahdollisuuden jakaa kokemuksia FaceTime-puhelun aikana. Olitpa sitten isännöimässä juhlia, kuuntelemassa ystävän kanssa albumia tai suorittamassa kuntohaastetta, SharePlay pitää kaiken täydellisesti synkronoituna. Apple iPad Airiin sijoittaminen ei muodostu pettymykseksi.

Universal Control antaa käyttäjille mahdollisuuden työskennellä yhdellä hiirellä ja näppäimistöllä sekä siirtyä Macin ja iPadin välillä saumattoman käyttökokemuksen saavuttamiseksi ilman asennusta. Käyttäjät voivat jopa vetää ja pudottaa sisältöä edestakaisin laitteiden välillä.

Parhaat korttipelit nettikasinoilla

Korttipelien historia ulottuu satojen vuosien päähän. Tiesitkö, että ensimmäisten korttipakkojen, joissa oli nykypäivän tapaan 52 korttia ja neljä maata, uskotaan olevan peräisin jo 1300-luvulta? Myös monilla korttipeleillä, joita pelataan vielä tänä päivänä, on hyvin pitkä historia. Esimerkiksi pokerin ja blackjackin nykyisten pelimuotojen sanotaan juontuvan 1800-luvulta. Niitä on pelattu perinteisissä pelitaloissa ja kivijalkakasinoilla niiden perustamisesta lähtien lähes täsmälleen samoilla säännöillä kuin nykyäänkin. Kun nettikasinot näkivät päivänvalon 1990-luvun alussa, nämä samat pelit muunnettiin elektroniseen muotoon, ja vielä tänäkin päivänä lähes jokainen netticasino tarjoaa näitä korttipelejä. Ne ovat käytettävissä mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ja voit itse valita, haluatko pelata oikealla rahalla vai ilman.

Korttipeli on täydellinen tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen. Pelasitpa sitten rahasta tai vain ajanvietteeksi, nämä pelit ovat paitsi hauskoja myös haastavia ja mukaansatempaavia. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut pelaaja, tässä on muutamia korttipelejä, joita sinun kannattaa ehdottomasti kokeilla.

Blackjack

Blackjack on suosittu kasinopeli, jolla on pitkä ja värikäs historia. Blackjackin uskotaan saaneen alkunsa Ranskassa 1700-luvulla. Peli tunnettiin nimellä ”vingt-et-un”, joka tarkoittaa ranskaksi ”kaksikymmentäyksi”. Siitä tuli nopeasti suosittu kasinoissa eri puolilla Eurooppaa, ja lopulta se löysi tiensä Amerikkaan. 1800-luvun alussa blackjack tunnettiin nimellä ”21” tai ”Pontoon” Yhdysvalloissa. Blackjack-peli on kehittynyt vuosien varrella, ja uusia muunnelmia kehitetään jatkuvasti. Nykyään on tarjolla kymmeniä erilaisia blackjack-pelejä, joita voi pelata verkossa ja fyysisillä kasinoilla. Joitakin suosituimpia variaatioita ovat Spanish 21 ja Blackjack Switch.

Blackjackin säännöt ovat melko yksinkertaisia – tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle lukemaa 21 ylittämättä sitä. Korkeimman pistemäärän saavuttanut pelaaja voittaa. Blackjackia nettikasinoilla pelataan aina jakajaa vastaan. Sinun on siis yritettävä voittaa jakajan pisteet. Pelin perussäännöt on helppo oppia, mutta niiden lisäksi on olemassa monia strategioita ja tekniikoita, joiden avulla voit parantaa voittomahdollisuuksiasi. Lähes kaikki nettikasinot tarjoavat blackjack-pelejä, ja usein voit löytää erityisiä bonuksia ja kampanjoita, joiden avulla voit kasvattaa voittojasi. 

Blackjackia nettikasinoilla pelatessa on syytä pitää mielessä, että nettikasinoilla on usein erilaiset säännöt kuin kivijalkakasinoilla. Joillakin nettikasinoilla voit esimerkiksi jakaa kätesi, kun taas toisilla et. On tärkeää lukea pelin säännöt ennen pelaamisen aloittamista. Blackjack-pelejä on myös erityyppisiä. Tämä tarkoittaa, että voittokertoimet voivat vaihdella pelistä toiseen. Lopuksi on aina hyvä idea harjoitella blackjackia ilmaiseksi demotilassa nettikasinolla, ennen kuin aloitat pelaamisen oikealla rahalla. Näin saat tuntumaa peliin ja opit pelaamaan riskeeraamatta omia rahojasi.

Pokeri

Pokeri on yksi maailman suosituimmista korttipeleistä, koska se on haastava ja jännittävä peli. Vaikka se on onnenpeli sen pelaamiseen tarvitaan myös taitoa. Se saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta peliltä, mutta voittamiseen liittyy itse asiassa paljon strategiaa. Saat käyttää aivojasi ja bluffitaitojasi yrittäessäsi päihittää vastustajasi.

Pokerista on monia eri variaatioita, ja jokaisella on omat sääntönsä. Nettikasinot tarjoavat yleensä useita erilaisia pokeripelejä, kuten Texas Hold’em, Omaha ja Seven Card Stud, jotta pelaajat voivat löytää omiin taitoihinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa sopivan pelin. Netissä voit pelata pokeria huvin vuoksi tai harjoitusmielessä ilmaistilassa. Voit myös pelata oikealla rahalla, ja se voi olla erittäin palkitsevaa pelaajille, jotka pystyvät voittamaan omilla taidoillaan. Monilla nettikasinoilla on myös tarjolla pokeriturnauksia. Nämä turnaukset voivat olla loistava tapa voittaa suuria palkintoja. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattilainen, nettipokeri on erinomainen tapa nauttia hauskasta ja monipuolisesta pelistä.

Baccarat

Baccarat

Baccarat on yksi maailman vanhimmista ja suosituimmista korttipeleistä, jota on pelattu jo vuosisatoja. Se ei ehkä ole aivan yhtä tunnettu kuin pokeri ja blackjack, mutta se on silti yksi yleisimmin pelatuista korttipeleistä. Baccarat löytyy lähes jokaiselta nettikasinolta, eikä ole mikään yllätys miksi – tämä peli on helppo oppia, mutta tarjoaa runsaasti jännitystä. Tämä kasinoklassikko on yksi yksinkertaisimmista kasinopeleistä, josta voivat nauttia kaiken tasoiset pelaajat. Se on myös loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat nauttia kasinotoiminnasta ilman monimutkaisten sääntöjen opettelua.

Kun pelaat nettikasinolla, pelaat aina taloa vastaan. Pelin alussa jakaja jakaa kaksi korttia pelaajalle ja kaksi korttia talolle. Tarkoituksena on yksinkertaisesti selitettynä saada kokonaisarvo mahdollisimman lähellä yhdeksää. Tämän lisäksi pelaaja saa myös veikata, kuka voittaa – jakajan käsi, pelaajan käsi tai tasapeli.